Thiết bị ngụy trang Nhật Nam digital có gì khác biệt?

Thiết bị ngụy trang Nhật Nam digital có gì khác biệt?