‘Đúng là thuốc xịn thật’, một người hài hước bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Dù đã làm mọi cách nhưng vẫn không thể hết ‘đen’.