Thẻ: Phoenix là nhân vật đầu tiên được tiết lộ trong VALORANT của Riot

Lịch sử

Chưa có lịch sử