Thẻ: Lux có thể gây đến 99.999 sát thương trong bản cập nhật ĐTCL sắp tới

Lịch sử

Chưa có lịch sử