Nên mua kính thực tế ảo nào tốt nhất: VR Box, Samsung hay Shinecon?

Nên mua kính thực tế ảo nào tốt nhất: VR Box, Samsung hay Shinecon?