Nên cho chó Becgie ăn các loại thức ăn nào?

Nên cho chó Becgie ăn các loại thức ăn nào?