Thật khó để tìm điểm chung giữa chiếc đầm quảng cáo và sản phẩm mà cô gái đang mặc.

Chiếc đầm trắng quảng cáo…

… và chiếc đầm nhận được thật khó để tìm điểm giống nhau.

Trước đó nhiều trường hợp tương tự cũng đã xảy ra

Thân hình của khổ chủ đã cứu cho sản phẩm một bàn thua.