Download Microsoft .NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản, tải Microsoft .NET Framework 3.5, 4.0, 4.5 cài đặt offline không cần kết nối mạng internet.

Framework là gì?

Framework tên đầy đủ là .NET Framework là một nền tảng lập trình và thực thi ứng dụng được phát triển bởi Microsoft chủ yếu dành cho hệ điều hành Windows. .NET Framework bao gồm các thư viện lập trình hỗ trợ việc xây dựng game & phần mềm.

Ví dụ: Để “viết” một game đá bóng, nếu không có .NET Framework lập trình viên sẽ phải tự tạo ra trái bóng, sân bóng, cầu thủ… rồi sau đó mới kết hợp chúng lại với nhau. Tuy nhiên nếu tích hợp .NET Framework, lập trình viên chỉ cần sử dụng lệnh để lấy những thành phần trên ra từ .NET Framework rồi kết hợp chúng lại với nhau. .NET Framework lúc này đóng vai trò là bộ khung của game.

Đây là nguyên nhân bạn phải cài .NET Framework để có thể sử dụng được một số game & phần mềm.

Tải về .NET Framework full mọi phiên bản cài đặt offline

*Lưu ý: Nếu khi ghi rõ 32-bit hoặc 64-bit thì link đó áp dụng cho cả 2 phiên bản

→ Link dự phòng cho toàn bộ các bản NET Framework

Yêu cầu cấu hình cài đặt các phiên bản Microsoft .NET Framework

NET Framework 4.5.2

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5.1

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.0

 • Hệ điều hành: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 3.5

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 3.0

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 2.0

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB
 • Windows Installer: Windows Installer 3.1 hoặc mới hơn
 • Internet Explorer: Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn