Một tình huống ‘dở khóc dở cười’ của anh chàng đi câu cá chẳng may gặp cá sấu bằng bùn.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Cần thủ bỏ chạy khi thấy cá sấu đang tắm nắng.

Nhìn kỹ lại là tác phẩm bằng bùn của ai một người nào đó.