‘Mai sáu giờ gọi dậy dùm để đi họp’, bà vợ viết giấy nhờ chồng.

Chia se nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Ảnh chia sẻ trên mạng nhận được hàng chục nghìn lượt thích.