Bình Phước: Quy hoạch 35 Cụm công nghiệp với gần 1.300 ha

Bình Phước: Quy hoạch 35 Cụm công nghiệp với gần 1.300 ha